JURY

Prof. Miroslav Petráš, AMU Prague, chairman
Prof. Jan Hališka, Conservatory Ostrava
Mgr. Tadeusz Melka, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, Poland
Prof. Marek Jerie, professor emeritus Hochschule Musik Luzern, Switzerland
Prof. Jozef Podhoranský, VŠMU Bratislava, Slovakia