Porota

Prof. Miroslav Petráš, AMU Praha, předseda poroty

Prof. Marek Jerie, emeritní profesor Vysoká hudební škola Luzern, Švýcarsko, člen Guarneri Trio Praha

Prof. Jozef Podhoranský, JAMU Brno a VŠMU Bratislava, Slovensko

Jakub Tylman, koncertní mistr violoncell, Filharmonie Roberta Schumanna, Saská Kamenice (Německo)

MgA. Kamil Žvak, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, člen Piano Petrof Trio