Porota

Prof. Miroslav Petráš, AMU Praha a Pražská konzervatoř, předseda poroty

MgA. Věra Bartoníčková, Konzervatoř Brno

Prof. Marek Jerie (Švýcarsko), emeritní profesor Vysoká hudební škola Luzern, člen Guarneri Trio Praha

Mgr. art. Jan Pospíšil (Slovensko), koncertní mistr violoncell, Slovenské národní divadlo, Církevní konzervatoř Bratislava

MgA. Kamil Žvak, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, člen Piano Petrof Trio