Porota

Prof. Miroslav Petráš, AMU Praha a Pražská konzervatoř, předseda poroty

Dr. Oskar Falta, Musikschule der Stadt Ulm, Německo

Prof. Marek Jerie, emeritní profesor Vysoká hudební škola Luzern, Švýcarsko, člen Guarneri Trio Praha

Prof. Jozef Podhoranský, JAMU Brno a VŠMU Bratislava, Slovensko

MgA. Kamil Žvak, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, člen Piano Petrof Trio