Porota

Prof. Miroslav Petráš, AMU Praha a Pražská konzervatoř, předseda poroty

MgA. Věra Bartoníčková, Konzervatoř Brno, Konzervatoř Plzeň

Prof. Marek Jerie (Švýcarsko), emeritní profesor Vysoká hudební škola Luzern, člen Guarneri Trio Praha

Jakub Tylman (Německo), koncertní mistr violoncell, Filharmonie Roberta Schumanna, Saská Kamenice

MgA. Kamil Žvak, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, člen Piano Petrof Trio