Harmonogram

Pátek 21. 4. 2023, koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana

8.30 losování 1. kategorie + společné fotografování
8.45 zahájení soutěže, koncertní sál
9.00 1. kategorie 

9.30 losování 2. kategorie + společné fotografování
9.45 vyhlášení výsledků 1. kategorie, koncertní sál
10.00 1. kolo 2. kategorie 

10.30 losování 3. kategorie + společné fotografování
11.00 1. kolo 3. kategorie

11.45 losování 4. kategorie + společné fotografování
12.15 1. kolo 4. kategorie 

14.00 2. kolo 2. kategorie
15.15 vyhlášení výsledků 2. kategorie

15.30 2. kolo 3. kategorie
16.45 vyhlášení výsledků 3. kategorie

17.00 2. kolo 4. kategorie 

19.15 vyhlášení výsledků 4. kategorie a všech oceněných 28. ročníku Heranovy violoncellové soutěže