26. ročník Heranovy violoncellové soutěže 2021 se uskuteční on-line v plánovaném termínu

Vzhledem ke koronavirové pandemii proběhne soutěž distančním způsobem na základě zaslaných nahrávek prostřednictvím kanálu YouTube. 

Výsledky budou zveřejněny v pátek 16. 4. 2021.

Uzávěrka on-line přihlášek je 28. 2. 2021.

 

Organizační řád pro 26. ročník HVS

Vzhledem k distančnímu způsobu hodnocení bude soutěž jednokolová pro všechny kategorie, bez povinných etud Sebastiana Lee. 

Soutěžící zašlou do 31. 3. 2021 svoje soutěžní vystoupení ve 2 videozáznamech (záznam 1 = povinná skladba bez etudy, záznam 2 = volný program v časovém limitu, časovým limitem je čistý čas soutěžního vystoupení). 

Každé video musí být reálný záznam bez střihu a úprav, nepřerušované, v jednom kuse jako na pódiu (včetně případného přeladění violoncella). Musí být natočeno na jeden statický záběr, s mírným odstupem kamery od soutěžícího. Po celou dobu musí být vidět na ruce a do obličeje soutěžícího.

Za obě videa bude jedno bodové hodnocení. 

Hra zpaměti je podmínkou, zřejmé čtení z not během hry může být příčinou vyřazení soutěžícího ze soutěže. Ve volném programu při provedení koncertu porota akceptuje krácení předeher a meziher v klavírním doprovodu. 

Zvuková kvalita záznamu je součástí hodnocení. 

Registrační poplatek ve výši 500,- Kč je součástí on-line přihlášky a je nevratný. 

Instrukce k videozáznamu:
Videozáznam natočený na šířku nahrajte na YouTube s neveřejnou viditelností.
Název videa: Heranova violoncellová soutěž 2021, jméno soutěžícího, kategorie
Popis videa: Jméno soutěžícího, kategorie, město/stát, soutěžní program


Odkaz na video zašlete na emailovou adresu info@hvsuo.cz nejpozději do 31. 3. 2021

Milí soutěžící

Organizační tým Heranovy violoncellové soutěže se na Vás těší a ubezpečujeme vás, že 26. ročník soutěže připravujeme. Pevně doufáme, že se podaří soutěž uspořádat tradičně v Ústí nad Orlicí, rodišti Bohuše Herana.

Vzhledem k nejisté situaci vycházející z pandemie však rozhodneme o způsobu konání soutěže (prezenčně/on-line) až v průběhu února 2021. Proto prosíme, neplaťte registrační poplatky. Výše poplatku se bude odvíjet od způsobu konání soutěže a bude oznámena do 28. 2. 2021. Povinnost uhradit poplatek bude do 31. 3. 2021. Vzhledem k nejistotě konání budou mít zahraniční soutěžící možnost zaplatit startovné až na místě. 

 

Těšíme se na Vás a Vaše skvělé hudební výkony. 
Lenka Lipenská
ředitelka soutěže

Informace o vyhlášení soutěže

Přes nejistou a napjatou situaci dnešních dní zapříčiněnou šířením nákazy COVID-19 se organizační tým Heranovy violoncellové soutěže rozhodl k uspořádání 26. ročníku podle dosavadních zvyklostí a ve stejném rozsahu jako v ročnících minulých. 

Případná opatření vydáme podle aktuální situace na jaře 2021 a v závislosti na nařízeních příslušných subjektů (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství ČR, Pardubický kraj). 

Pevně doufáme, že bude možné soutěž uskutečnit a rodiště Bohuše Herana opět ožije výkony mladých talentovaných violoncellistů z celého světa. 

Velké poděkování patří všem partnerům, kteří se rozhodli soutěž podporovat i v nadcházejícím ročníku. 

Ke sledování a účasti 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže jste všichni srdečně zváni. 

Za organizační tým 
Lenka Lipenská
ředitelka soutěže

Ceny 25. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Titul Laureát Heranovy violoncellové soutěže 2019 pro absolutního vítěze:

You Wu

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Sonáta č. 3, 1. věta v 1. kole 4. kategorie:

Finanční odměna 15 000,- Kč.

Petr Hamerský

Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta soutěže:

Příslušenství v hodnotě 10 000,- Kč

You Wu

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta:

Finanční odměna 5 000,- Kč
You Wu 

Cena Českého rozhlasu pro laureáta soutěže:

Studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase Vltava.
You Wu

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta soutěže

Odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter Praha a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 3 000,- Kč.
You Wu

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie:

Finanční odměna 2 000,- Kč.
Tsetsen Chinzorig, Mongolsko (1. kategorie)
Fryderyk Leon Midor, Polsko (2. kategorie)
You Wu, Maďarsko (3. kategorie)
Petr Hamerský, ČR – Praha (4. kategorie)

Cena Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje pro nejúspěšnějšího účastníka z České republiky:

Věcný dar

Petr Hamerský

Cena společnosti České hudební nástroje:

Slevový voucher pro jednorázový nákup libovolného zboží s 25% slevou pro držitele 1. ceny v každé kategorii

Tsetsen Chinzorig, Mongolsko (1. kategorie)
Fryderyk Leon Midor, Polsko (2. kategorie)
You Wu, Maďarsko (3. kategorie)
Petr Hamerský, ČR – Praha (4. kategorie)

Cena společnosti České hudební nástroje:

Slevový voucher pro jednorázový nákup libovolného zboží s 20% slevou pro držitele 2. ceny v každé kategorii

Udval Tumenjargal, Mongolsko/Rusko (1. kategorie)
Aurelia Marie Faidley-Solars, USA (1. kategorie)
Kamila Šitinová, ČR – Liberec (1. kategorie)
Anna Tessa Timmer, Německo (2. kategorie)
Petra Meisl, ČR (3. kategorie)
Barbora Ciprianová, ČR – Praha (3. kategorie)
Vladislav Mihailovich Nemtsov, Rusko (3. kategorie)
Lukáš Mareček, ČR – Brno (3. kategorie)
Jarina Jaszniszki, Maďarsko (4. kategorie)

Cena společnosti České hudební nástroje:

Slevový voucher pro jednorázový nákup libovolného zboží s 15% slevou pro držitele 3. ceny v každé kategorii

Naďa Strnadová, ČR – Praha (1. kategorie)
Ella Schmalzl, Rakousko (1. kategorie)
Naransoyombo Jin Hae, Mongolsko (1. kategorie)
Seo Yeon Lim, ČR – Praha (2. kategorie)
Viktor Mráček, ČR – Praha (2. kategorie)
Jovana Krmpot, Slovinsko (3. kategorie)
MIsheel Unurbayasgalan, Mongolsko (3. kategorie)
Natalie Hurníková, ČR – Praha (3. kategorie)
Ábris Törő, Maďarsko (4. kategorie)
Tomáš Urban, ČR – Praha (4. kategorie)
 

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky v každé kategorii:

Pozvání na slavnostní koncert

Kamila Šitinová, ČR –Liberec (1. kategorie)
Seo Yeon Lim, ČR - Praha (2. kategorie)
Viktor Mráček, ČR – Praha (2. kategorie)
Petra Meisl, ČR (3. kategorie)
Petr Hamerský, ČR – Praha (4. kategorie)

Pozvání na Koncert malých géniů v rámci Hudebního festivalu Znojmo 2019 za mimořádný hudební výkon malého umělce z 1. nebo 2. kategorie (udělí porota)

Kamila Šitinová, ČR –Liberec (1. kategorie)
Fryderyk Leon Midor, Polsko (2. kategorie)
 

Cena pro nejmladšího účastníka

Naransoyombo Jin Hae, Mongolsko

Cena Českých drah, národního dopravce, pro vítěze některé z kategorií

Luxusní hodinky.

Fryderyk Leon Midor, Polsko (2. kategorie)
You Wu , Maďarsko (3. kategorie)

Cena za nejlepší klavírní doprovod

Věra Langerová
Hana Louženská
Hana Forsterová

laureát 25. ročníku

25. ročník Heranovy violoncellové soutěže už zná svého laureáta, je jím You Wu z Maďarska, který soutěžil ve 3. kategorii. Více informací ve Výsledcích.

2. soutěžní den obrazem

VÝSLEdKY 1. KOLA IV. KATEGORIE

Do druhého kola nepostupuje a účastnický list obdrží:

  • Silva Débora Azevedo
Do druhého kola postupují:
  • Adamcová Nikola 
  • Toro Ábris
  • Urban Tomáš
  • Adamcová Nikola
  • Jaszinski Jarina
  • Gabryšová Klára
 

1. soutěžní den obrazem

VÝSLEKY 1. KOLA III. KATEGORIE

Všichni soutěžící postupují do druhého kola, které proběhne v pátek 12. 4. v 9 hodin

 

Před 25. ročníkem Heranovy violoncellové soutěže