Vyhlášení soutěže pro rok 2025

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 30. ročník Heranovy violoncellové soutěže, která se uskuteční ve dnech 1. - 3. května 2025 za přítomnosti soutěžících v Ústí nad Orlicí v České republice. 

Organizační řád

1. kategorie: rok narození 2015 a mladší

2. kategorie: rok narození 2014 a 2013

3. kategorie: rok narození 2012 a 2011

4. kategorie: rok narození 2010 a 2009

 

Soutěžní program

1. kategorie:

Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 3
+ volitelný program v délce minimálně 3 minuty

Celé vystoupení v délce do 8 minut

 

2. kategorie:

1. kolo: Antonín Kraft: Divertimento A dur + výběr jedné etudy S. Lee č. 1, 2 nebo 3

2. kolo: volitelný program v délce 6–12 minut

 

3. kategorie:

1. kolo: Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) + výběr jedné etudy S. Lee č. 10, 18 nebo 28

2. kolo: volitelný program v délce 7-15 minut

 

4. kategorie:

1. kolo: Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň (Bärenreiter Praha) nebo Variace na Rossiniho téma + výběr jedné etudy S. Lee č. 20, 21 nebo 40

2. kolo: volitelný program v délce 8 - 18 minut

 

Sebastian Lee: op. 31, Forty Melodic and Progressive Etudes For Cello Book 1 

Podmínkou soutěže je hra zpaměti.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou a úhradou registračního poplatku nejpozději do 28. února 2025.

ŽIVÝ PŘENOS

Ceny 29. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Cena Českého rozhlasu pro laureáta soutěže: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase

Fryderyk Leon Midor, Polsko

 

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň (soutěžícím z jakékoliv kategorie): finanční odměna 15 000 Kč

Naďa Strnadová, ČR - Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy

 

Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta: balíček příslušenství k nástroji

Fryderyk Leon Midor, Polsko

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000 Kč

Fryderyk Leon Midor, Polsko

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 2 000 Kč

Benedikt Záruba-Pfeffermann, ČR - ZUŠ Biskupská, Praha 1 (1. kategorie)

Aleksandra Maria Tralla, Estonsko (2. kategorie)

Nikola Rašković, Srbsko (3. kategorie)

Fryderyk Leon Midor, Polsko (4. kategorie)

 

Cena Františka Kinského pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: finanční odměna 5 000 Kč

Benedikt Záruba-Pfeffermann, ČR - ZUŠ Biskupská, Praha 1 (1. kategorie)

Adina Weissová, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy (2. kategorie)

Tobiáš Balkovský, ZUŠ Řevnice (3. kategorie)

Naďa Strnadová, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy (4. kategorie)

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 4 000 Kč

Fryderyk Leon Midor, Polsko

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 2 000 Kč

Anna Tumidajska, David Grigorian

 

Cena festivalu Smetanova Litomyšl pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na koncertu v rámci Festivalových zahrad

Benedikt Záruba-Pfeffermann, ČR - ZUŠ Biskupská, Praha 1 (1. kategorie)

Adina Weissová, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy (2. kategorie)

Tobiáš Balkovský, ZUŠ Řevnice (3. kategorie)

Naďa Strnadová, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy (4. kategorie)

 

Cena hudební redakce Radia Proglas pro 1 vybraného soutěžícího z České republiky (rozhodne porota): vystoupení v rámci pořadu Oktáva Live

Naďa Strnadová, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy (4. kategorie)

 

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 malého umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu

Anna Bumbálková, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 (1. kategorie)

 

Cena Nakladatelství Kazda všem účastníkům z České republiky: vybraný knižní titul


Cena pro nejmladšího účastníka

Jakub Mrázek, ČR - ZUŠ Veveří, Brno

Český rozhlas o Heranově violoncellové a Kocianově houslové soutěži

Po uzávěrce přihlášek

Milí přátelé soutěže a Bohuše Herana, 

s velkou radostí oznamuji všem příznivcům violoncella, soutěže a Bohuše Herana, že do letošního ročníku Heranovy violoncellové soutěže jsme přijali  44 přihlášek, z toho 31 je z ČR, dále jsou zastoupeny země Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Estonsko, Litva, Srbsko, Portugalsko. 

Soutěžní vystoupení se uskuteční ve dnech 25. - 26. 4. V sobotu 27. 4. se v Hernychově vile uskuteční společenské setkání se starostou města a koncert vítězů spojený s předáváním cen. 

Přeji všem hodně štěstí v přípravě a těším se na viděnou v Ústí nad Orlicí. 


Za organizační tým
Lenka Lipenská
ředitelka soutěž

Vyhlášení soutěže pro rok 2024

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 29. ročník Heranovy violoncellové soutěže, která se uskuteční ve dnech 25. - 27. dubna 2024 za přítomnosti soutěžících v Ústí nad Orlicí v České republice. 

 

Organizační řád

1. kategorie: rok narození 2014 a mladší

2. kategorie: rok narození 2013 a 2012

3. kategorie: rok narození 2011 a 2010

4. kategorie: rok narození 2009 a 2008

 

Soutěžní program

1. kategorie:

Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 4 + volitelný program v délce minimálně 3 minuty.

Celé vystoupení v délce do 8 minut.

 

2. kategorie:

1. kolo: Jan Křtitel Vaňhal: Variace C dur + výběr jedné etudy S. Lee č. 1, 2, 3.

2. kolo: volitelný program v délce 6 – 12 minut.

 

3. kategorie:

1. kolo: Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) + výběr jedné etudy S. Lee č. 10, 18 nebo 28.

2. kolo: volitelný program v délce 7 - 15 minut.

 

4. kategorie:

1. kolo: Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň (Bärenreiter Praha) + výběr jedné etudy S. Lee č. 20, 21 nebo 40.

2. kolo: volitelný program v délce 8 - 18 minut.

 

Sebastian Lee: op. 31, Forty Melodic and Progressive Etudes For Cello Book 1 

Podmínkou soutěže je hra zpaměti.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Soutěžní program soutěžících 2., 3. a 4. kategorie je rozdělen do dvou vystoupeních (1. vystoupení = 1. kolo, 2. vystoupení = 2. kolo). Všichni soutěžící budou hrát obě kola. 

Body z obou kol se sčítají do jednoho bodového hodnocení.

Všichni soutěžící hrají v pořadí, které si před zahájením příslušné kategorie vylosují a vylosované pořadí platí pro obě kola. Losování probíhá vždy půl hodiny před zahájením kategorie. Nedostaví-li se soutěžící včas, nebude k soutěži připuštěn.

Délka soutěžního vystoupení je čistým časem hry, nikoliv dobou pobytu na jevišti. Pořadí skladeb v soutěžním kole je libovolné.

Porota má právo při překročení limitu předčasně přerušit soutěžní vystoupení. V případě nedodržení minimálního limitu může porota tento výkon nehodnotit. 

Porotu soutěže jmenuje pořadatel na základě statutu poroty. Porota je mezinárodní. Soutěžící nemají právo činit námitky proti složení poroty.

Porota má právo udělit 1. až 3. cenu a Čestná uznání I. až III. stupně. Ostatní soutěžící obdrží upomínkový list za účast v soutěži.

Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku, kterému bude příslušet právo užívat titul „Laureát Heranovy violoncellové soutěže“. Porota má právo udělit ještě některá zvláštní uznání.

Všechny ceny a další vyhodnocení převezmou soutěžící na slavnostním koncertu. Pokud se soutěžící nedostaví k převzetí ceny, propadá tato ve prospěch organizátorů. O vystoupení dalších soutěžících rozhodne porota. Toto rozhodnutí bude oznámeno soutěžícím při vyhlášení výsledků ve všech kategoriích a je pro ně závazné.

Veškeré připomínky, protesty, případně spory rozhodne organizační výbor s konečnou platností.

Soutěžící se přihlašují závaznou přihláškou a úhradou registračního poplatku nejpozději do 29. února 2024.

Účastnický poplatek pro soutěžící z ČR činí 1500,- Kč a je součástí přihlášky. Úhradu proveďte na účet číslo: 1320170329/0800, VS 331. Do poznámky napište jméno soutěžícího a kategorii. Děkujeme.

Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu konání soutěže si účastníci soutěže hradí sami. Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.

Ceny 28. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Titul laureát Heranovy violoncellové soutěže 2023 pro absolutního vítěze. 

Kamila Šitinová,  ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Českého rozhlasu pro laureáta soutěže: studiová nahrávka natočená v Českém rozhlase.

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň (soutěžícím z jakékoliv kategorie): finanční odměna 15 000 Kč. 

Viktor Mráček, ČR – Pražská konzervatoř, 4. kategorie

 

Cena společnosti České hudební nástroje pro laureáta: balíček příslušenství k nástroji. 

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5 000 Kč. 

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 2 000 Kč.

Dora Trifu, 2. kategorie, Srbsko, MŠ „Mokranjanc“

Kamila Šitinová, 3. kategorie, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec

Seoyeon Lim, 4. kategorie, ČR Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 4 000 Kč.

Kamila Šitinová, ČR -  ZUŠ Frýdlantská, Liberec, 3. kategorie

 

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga laureáta: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 2 000 Kč.

Věra Kolafová

 

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky z každé kategorie: pozvání k účinkování na slavnostním koncertu v Zrcadlovém sále zámku Kinských.

Jáchym Probošt, 1. kategorie, 3. cena

Martin Bernášek, 2. kategorie, 2. cena 

Kamila Šitinová, 3. kategorie, 1. cena

Seoyeon Lim, 4. kategorie, 1. cena

 

Cena Hudebního festivalu Znojmo pro 1 malého umělce z 1. nebo 2. kategorie za mimořádný hudební výkon: pozvání na koncert Malých géniů v rámci hudebního festivalu.

Rebeka Dostálová, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, 2. kategorie, 3. cena


Cena pro nejmladšího účastníka.

Jáchym Probošt

ŽIVÝ PŘENOS

Upoutávka