Povinné skladby

1. kategorie:

Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 4
+ volitelný program v délce minimálně 3 minuty.

Celé vystoupení v délce do 8 minut.

 

2. kategorie:

1. kolo: Jan Křtitel Vaňhal: Variace C dur + výběr jedné etudy S. Lee č. 1, 2 nebo 3.

2. kolo: volitelný program v délce 6 – 12 minut.

 

3. kategorie:

1. kolo: Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) + výběr jedné etudy S. Lee č. 10, 18 nebo 28.

2. kolo: volitelný program v délce 7 - 15 minut.

 

4. kategorie:

1. kolo: Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň (Bärenreiter Praha) + výběr jedné etudy S. Lee č. 20, 21 nebo 40.

2. kolo: volitelný program v délce 8 - 18 minut.

 

Sebastian Lee: op. 31, Forty Melodic and Progressive Etudes For Cello Book 1 

Podmínkou soutěže je hra zpaměti.

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!