Slavnostní zahájení

Losování 1. katergorie

1. Kategorie

Vyhlášení 1. kategorie

Losování 2. kategorie

2. kategorie

Vyhlášení 2. kategorie

Losování 3. kategorie

3. kategorie

Vyhlášení 3. kategorie