Bulletin Heranovy violoncellové soutěže

Bulletin Heranovy violoncellové soutěže s podrobnějšími informacemi ke stažení zde.

Vyhlášení soutěže 2019

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 

25. ročník Heranovy violoncellové soutěže

Ústí nad Orlicí, Česká republika, 10. -  13. 4. 2019

 

Soutěžní podmínky dle organizačního řádku HVS

  1. kategorie: rok narození 2009 a mladší 
  2. kategorie: rok narození 2008 - 2007 
  3. kategorie: rok narození 2006 - 2005 
  4. kategorie: rok narození 2004 – 2003 

 

Povinné skladby

1. kategorie – jednokolová:

Bohuslav Martinů: Miniaturní suita č. 3
+ volitelný program.

Vše dohromady v celkové délce do 8 minut.

 

2. kategorie (dvoukolová), rok narození 2008 a 2007:

Antonín Kraft: Divertimento in A
+ výběr jedné z etud - Sebastian Lee č. 1, 2, 3

2. kolo: volitelný program do 10 minut

 

3. kategorie (dvoukolová), rok narození 2006 a 2005:

Josef Mysliveček: Sonáta G dur (Státní hudební vydavatelství Moskva 1960) + výběr jedné z etud - Sebastian Lee č. 9, 10, 11 2. kolo: volitelný program do 15 minut

 

4. kategorie (dvoukolová), rok narození 2004 a 2003:

Bohuslav Martinů: 1. věta ze Sonáty č. 3 (Bärenreiter Praha, č. H 7893) + výběr jedné z etud - Sebastian Lee č. 19, 20, 21 2. kolo: volitelný program do 20 minut.

 

Sebastian Lee: op. 31, Forty Melodic and Progressive Etudes For Cello Book 1. (k dispozici u organizátora soutěže).

Vyhlašovatel nezajišťuje klavírní doprovod!

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.