Porota

Švédsko český violoncellista Mikael Ericsson nahradí v letošní odborné porotě Prof. Marka Jerie, kterému přišly do soutěžních dnů koncertní závazky. Markovi Jerie přeji hodně nejen koncertních úspěchů a Mikaela Ericssona s velkou radostí přivítám na Heranově violoncellové soutěži, těším se na spolupráci a přeji mu bohaté zážitky ze setkání s mladými hudebníky.

Po uzávěrce přihlášek

Milí přátelé violoncella,

s radostí oznamuji, že jsme do 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže přijali 35 přihlášek. Velmi mě těší, že i přes nepříznivou situaci ve světě budeme mít čest přivítat v rodišti Bohuše Herana 7 soutěžících ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska, Slovinska, Estonska, Německa a Mongolska. 28 soutěžících je z České republiky a jsou důkazem, jak populární violoncello v naší zemi je. 

Vzhledem k nižšímu počtu přihlášek zkracujeme soutěž od 21. do 23. dubna. Věřím však, že vysoká kvalita soutěže zůstane zachována. Novinkou letošního ročníku je dětská porota a jejich hodnocení soutěžních výkonů. 

Přeji hodně štěstí v přípravě. Po loňském ročníku uskutečněném pouze na dálku se na osobní setkání s Vámi v Ústí nad Orlicí těšíme ještě víc. 

 

Za organizační tým

Lenka Lipenská

ředitelka Heranovy violoncellové soutěž

Program soutěže

Čtvrtek 21. 4.
9,00     slavnostní zahájení v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana
9,30     losování + společné fotografování 1. kategorie
10,00     1. kategorie
13,00     losování + společné fotografování 3. kategorie
13,30     3. kategorie
19,30     koncert Václav Petr (violoncello) a Alena Grešlová (klavír), Hernychova vila

Pátek 22. 4.
8,30     losování + společné fotografování 2. kategorie
9,00     2. kategorie
10,30     losování + společné fotografování 4. kategorie
11,00     4. kategorie

Sobota 23. 4.
10,00     přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města, Hernychova vila
14,30     závěrečný koncert vítězů spojený s předáváním cen, sál ZUŠ Jaroslava Kociana

O soutěži naživo v Ústí

Milí violoncellisté, 

jsme odhodláni uspořádat soutěž živě v Ústí nad Orlicí. Opatření proti covid 19 se rozvolňují, v České republice se můžou konat bez omezení kulturní a sportovní akce, od 14. 3. nemusíme nosit respirátory téměř nikde. Restaurace, obchody i hotely jsou otevřené zákazníkům a nevyžaduje se ani doklad o prodělaném očkování. 

Všechny informace a aktuální podmínky pro vstup do České republiky získají zahraniční účastníci na stránkách ministerstva zahraničí svého státu. 

Naším cílem je umožnit setkání mladých violoncellistů v Ústí nad Orlicí. V případě, že by se situace zvrtla, lze změnit podobu soutěže na distanční, tedy na základě zaslaných videonahrávek, jako tomu bylo vloni. Nepředpokládáme však, že by se situace měla zásadně změnit. Zajistěte si ubytování v Ústí nad Orlicí, pokud byste na soutěž přeci jen nedojeli, není problém ubytování stornovat. 

Nikdo z nás však netuší, jak se svět změní za měsíc vlivem ukrajinsko-ruské války. V České republice je situace klidná. Pevně věříme, že to bude i nadále a že se v dubnu v Ústí nad Orlicí sejdeme. 

 

Těším se na vás, přeji hodně štěstí v přípravě.

Lenka Lipenská
ředitelka soutěže

Vážení soutěžící a návštěvníci Heranovy violoncellové soutěže,

Dovolte mi informovat Vás o novinkách, které nastaly při přípravě 27. ročníku: 

Menší počet dosud přihlášených soutěžících naznačuje, že dojde ke zkrácení soutěžních dní a to na čtvrtek 21. 4. až sobotu 23. 4. 2022.

 

Předběžný harmonogram soutěže: 

Čtvrtek 21. 4.

9,00 zahájení

9,30 losování 1. kategorie 

10,00 soutěž 1. kategorie 

13,30 losování 3. kategorie 

14,00 soutěž 3. kategorie. 

19,30 koncert

 

Pátek 22. 4. 

8,30 losování 2. kategorie 

9,00 soutěž 2. kategorie

11,30 losování 4. kategorie 

12,00 soutěž 4. kategorie.

 

Sobota 23. 4.

10,00 přijetí zahraničních účastníků a hostů starostou města

14,30 koncert vítězů a předání cen

 

Harmonogram je předběžný a bude přesně vypsán po uzávěrce přihlášek 10. 3. 2022. Do té doby přijímáme přihlášky. 

 

V případě zájmu o klavírní doprovod je možné kontaktovat paní Hanu Forsterovou, zkušenou klavíristku a korepetitorku z Pražské konzervatoře, e-mail: hforster@post.cz 

 

Přejeme vám hodně štěstí v přípravě a těšíme se na viděnou v Ústí nad Orlicí. 

Za organizační tým 

Lenka Lipenská

ředitelka soutěže

Přihlášky přijímáme až do 10. 3. 2022

Vážení soutěžící, 
 
situace kolem pandemie se v České republice uklidňuje, epidemiologická nařízení se postupně ruší. Jsme si však vědomi, že rozhodování pro podání přihlášky v těchto dnech je stále obtížné, proto jsme se rozhodli posunout termín uzávěrky přihlášek do 10. 3. 2022 a pevně věříme, že v dubnu budeme mít možnost se setkat v Ústí nad Orlicí. 
 
Za organizační tým
Lenka Lipenská
ředitelka soutěže  

 

 

Vyhlášení 27. ročníku HVS

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje 27. ročník Heranovy violoncellové soutěže, která se uskuteční ve dnech 20. - 23. dubna 2022 za přítomnosti soutěžících v Ústí nad Orlicí v České republice 

Více najdete zde.

 

Ceny 2021

 

Laureátem 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže se stal Fryderyk Leon Midor. Blahopřejeme!

 

Cenu Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro laureáta: finanční odměna 5.000 Kč:

 • Fryderyk Leon Midor

Cena nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáta soutěže: odběr notového materiálu z produkce nakladatelství Bärenreiter Praha a Bärenreiter-Verlag Kassel v hodnotě 3 000 Kč:

 • Fryderyk Leon Midor

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň ve 4. kategorii: finanční odměna 15.000 Kč:

 • Lukáš Mareček 

Cena Františka Kinského, majitele Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, pro nejlepšího účastníka z České republiky v každé kategorii: pozvání na slavnostní koncert:

 • Markéta Štenclová z 1. kategorie
 • Naďa Strnadová ze 2. kategorie
 • Seoyeon Lim ze 3. kategorie
 • Lukáš Mareček ze 4. kategorie
 
Pozvání na Koncert malých géniů v rámci Hudebního festivalu Znojmo 2021 za mimořádný hudební výkon malého umělce z 1. nebo 2. kategorie (vybrala porota):
 • Rey Gergov

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro vítěze každé kategorie: finanční odměna 2 000 Kč:

 • Rey Gergov
 • Albrecht Freytag
 • Fryderyk Leon Midor

Cena Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pro nejmladšího účastníka:

 • Kanon Huang

Oceněným soutěžícím blahopřejeme!

Videa vyhlášení jednotlivých kategorií zde.

Videa 2021

I. Kategorie

II. Kategorie

III. Kategorie

IV. Kategorie